Ruimte
Chalice Well, Glastonbury, Engeland

 

de mens centraal - flow

Aandacht voor het primaire proces:

whyvisie en missie van de organisatie
howproces mens en arbeid tot en met levering
whathetgeen de organisatie levert

“De mens centraal” in organisaties maakt de verbinding van de unieke mens in relatie tot deze 3 thema’s: why – how - what. Hierbij kunnen we niet zonder de afzonderlijke mens te waarderen op zijn/ haar unieke kwaliteiten en mogelijkheden in relatie tot de juiste plek binnen de organisatie. De ODC meting dient hierbij als uitstekend kompas en tool om deze transitie tot stand te brengen.

flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. (Wikipedia)

 

transitie in organisatie:
de mens centraal – inzet odc


 
 

link link